สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

สถานการณ์
COVID-19
ปัตตานี
ข้อมูล วันที่2563 เวลา 9.00 น.
หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่
สายด่วน Hot Line 1881 ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ป่วยติดเชื้อ
91
ราย
(เพิ่ม 0 ราย)
กลับบ้าน
อยู่ รพ.สนาม
อยู่ รพ.ในจังหวัด
ส่งตัวกลับจาก รพ.ต่างจังหวัด 0 ราย
0 ราย
91 ราย
0 ราย
เสียชีวิต
1
ราย
settings_phone
Image is not available
ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI)
สะสม 3,895 ราย
ส่งตัวไม่พบเชื้อ สะสม 3,597 ราย
รอผลตรวจ 1 ราย
local_hospital
Arrow
Arrow
Slider
Image is not available
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( COVID-19 )
Image is not available
กรมควบคุมโรค
Arrow
Arrow
Slider

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

ชีวิตและสุขภาพประชาชนสำคัญที่สุด

 

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 12/2/2019

สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

 

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

COVID-19

 

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 3/2/2019

สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

 

ชัวร์-เชิญ-แชร์

4 ชัวร์.....ไว้ก่อนช่วงนี้... ชัวร์-เชิญ-แชร์

 

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2/2/2019

สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

 

"สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019"

~ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

"Middle East respiratory syndrome coronavirus"

4ชัวร์...ก่อนช่วงนี้

ชัวร์

เชิญ

แชร์