ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2563 (ฮ.ศ.1441)

77 Views

คลิ๊กที่นี่ ปน 0032-ว1406