ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2563 (ฮ.ศ.1441)

482 Views

คลิืกที่นี่ 20200217134950960