ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างฯ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

246 Views

รายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่….

ระดับชำนาญงาน

ระดับอาวุโส

ระดับชำนาญการ

ระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ