นส.จ.สงขลา ที่ สข 0032.001.4/ว2636 ลว.9 เม.ย.63 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

64 Views

นส.จ.สงขลา ที่ สข 0032.001.4/ว2636 ลว.9 เม.ย.63

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียด คลิกที่นี่ สข0032.001.4-ว2636