ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ลงวันที่ 18 มิถุนายน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

446 Views

รายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี้