นส.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0032.101.2/ว15224 ลว.10 มิ.ย.63 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

50 Views

นส.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0032.101.2/ว15224 ลว.10 มิ.ย.63

เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

รายละเอียดคลิกที่นี่ นศ0032.101.2-ว15224 ลว.10 มิ.ย.63