นส.สป.ที่ สธ 0208.10/ว1294 ลว.19 มิ.ย.63 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

36 Views

นส.สป.ที่ สธ 0208.10/ว1294 ลว.19 มิ.ย.63 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

รายละเอียดคลิกที่นี่ สธ0208.10-ว1294