นส.ยล 0032.101.7/ว15408 ลว.15 มิ.ย.63 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

36 Views

นส.ยล 0032.101.7/ว15408 ลว.15 มิ.ย.63 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคลิกที่นี่ ยล0032.101.7-ว15408