ที่ ปน 0032/ว 5607 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

62 Views

คลิ๊กที่นี่!!!!  ที่ ปน 0032/ว 5607 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563