ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

80 Views

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ ดาวน์โหลด