ที่ สธ 0208.05/ว1419 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (รุ่นที่ 16) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

68 Views

รายละเอียดคลิกที่นี่ สธ 0208.05/ว1419 ลว.2 ก.ค.63