ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

92 Views

รายละเอียดคลิกที่นี่ ประกาศสสจ.ปน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ลว.20 ก.ค.63