ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย/เลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่จะว่าง (จะว่างกรณีเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2563) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

484 Views

 

รายละเอียด….คลิ๊กที่นี่
ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับชำนาญงาน
ระดับอาวุโส
แบบฟอร์มประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ( ว.1)