ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำหรับโครงการจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

20 Views