ที่ ปน. 0032/ว8853 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ (ศอ.บต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

298 Views

คลิ๊กที่นี่!!!!! ที่ ปน. 0032/ว8853 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563