ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารนวดแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโตนด อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 Views