นิเทศงานกระทรวงจังหวัด

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

แบบที่ 1

ประเด็นการตรวจราชการ

 

คณะที่ 1

 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

ดาวน์โหลดไฟล์

คณะที่ 2

ลดแออัด ลดรอคอย

ดาวน์โหลดไฟล์

คณะที่ 3

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนบริการ

ดาวน์โหลดไฟล์

คณะที่ 4

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

ดาวน์โหลดไฟล์

อื่นๆ

ดาวน์โหลดไฟล์

แบบที่ 2

ประเด็นการตรวจราชการ

 

คณะที่ 1

 Agenda Based

 : โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

ดาวน์โหลดไฟล์

 : กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

ดาวน์โหลดไฟล์

คณะที่ 2

 Function Based

 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

ดาวน์โหลดไฟล์

 : ลดแออัด ลดรอคอย

ดาวน์โหลดไฟล์

คณะที่ 3

Area Based

ดาวน์โหลดไฟล์

ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่2 ปี 2562

"การตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563"

วันที่ 15 - 17 มกราคม 2563

เอกสารดาวน์โหลด

https://qrgo.page.link/7DiiM

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่1 ปี 2562

"ประชุมถ่ายทอดทิศทาง นโยบายยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564"

https://qrgo.page.link/6GW5v

วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ค อินทาวน์

เอกสารดาวน์โหลด

Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

ตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2562

ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ2 ปี 2561

ตรวจราชการกระทรวงและนิเทศงานจังหวัด