คู่มือ/ไฟล์เอกสาร

- สื่อ SmartKid

- .คู่มือการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพและการให้รหัส ICD-10 TM ดาวน์โหลด

- .คู่มือการลงสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาลจังหวัดปัตตานี ดาวน์โหลด

- .รหัส-ICD-298-กลุ่มโรค ดาวน์โหลด

- .แผนยุทธศาสตร์ ปี2562 ดาวน์โหลด

"การตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563"

วันที่ 15 - 17 มกราคม 2563

เอกสารดาวน์โหลด

https://qrgo.page.link/7DiiM

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider