ทำเนียบผู้บริหาร สสจ

ผู้บริหาร

 

นายชัยรัตน์ ลำโป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

นายอุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)