สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบ2563 รอบที่2

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

 

ประเด็นการตรวจราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์

คณะที่ 1

การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

คณะที่ 2

ลดแออัด ลดรอคอย

ลดแออัด ลดรอคอย

คณะที่ 3

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนบริการ

คณะ3_2563รอบ2CFO.ปัตตานี V.3

คณะที่ 4

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

ราชทัณฑ์_ปันสุข ปัตตานี รอบ 2 ปี 63

อื่นๆ