แบบฟอร์มจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ

ประจำปี

CQI

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

มหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 15

ขยายเวลาการรับสมัครทุกผลงาน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
2564
(อนุญาตปรับปรุง คลิปวิดีโอ,หนังสั้น,นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ได้ถึง 21 เม.ย.64 เฉพาะคนที่ส่งลิ้งค์ URL ภายใน 31 มี.ค.64 )

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ครั้งที่ 15

ขยายเวลาการรับสมัครทุกผลงาน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
( คลิปวิดีโอ,หนังสั้น,- นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ได้ถึง 21 เม.ย.64
** เฉพาะคนที่ส่งลิ้งค์ URL ภายใน 31 มี.ค.64
อนุญาตปรับปรุง
Arrow
Arrow
Slider

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าเกิน 5 ล้านบาท

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าเกิน 5 ล้านบาท

  ดาวน์โหลด

สรุปรายงานการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงเกณฑ์

  ดาวน์โหลด