ศูนย์ปฎิบัติการณ์/ศูนย์ข้อมูล

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา